Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim w gminie Świecie

Projekt jest realizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2008. Powyższa inwestycja polegać będzie na  przeprowadzeniu robót termomodernizacyjnych takich jak: ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, remont węzła sanitarnego, rozebranie istniejących posadzek z płytek na zaprawie cementowej  i wymianę ich na posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, kominek itp.

Wartość inwestycji: 36.155,39 zł
Kwota dofinansowania: 25.000,00 zł
Nr umowy: OW-I.052.8.141.25.2011 00102-6930-UM0240178/11
Umowa zawarta: 11 stycznia 2012 r.