Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Sartowicach w gminie Świecie

Projekt jest realizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2008. Powyższa inwestycja polegać będzie na  pracach remontowo-modernizacyjnych, a także na  przeprowadzeniu robót termomodernizacyjnych. Ściany budynku zostaną ocieplone płytami styropianowymi. Zostanie przeprowadzona także modernizacja pomieszczenia świetlicy i wykonanie prac malarskich. W świetlicy zostanie zamontowany kominek, który w okresie zimowym będzie źródłem ciepła.

Wartość inwestycji: 35.951,47 zł
Kwota dofinansowania: 25.000,00 zł
Nr umowy: OW-I.052.8.142.24.2011 00103-6930-UM0240179/11
Umowa zawarta: 11 stycznia 2012 r.