Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Remont świetlic wiejskich w Sulnówku i Topolinku

Projekt został zrealizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Powyższa inwestycja polegała na modernizacji istniejących świetlic.

Wartość inwestycji: 160.331,01 zł
Kwota dofinansowania: 65.175 zł
Nr umowy: PRW.I.6010-62-221/10 00130-6922-UM0200062/10
Umowa zawarta:31 maj 2011 r.