Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

Projekt jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożonego w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.
Powyższe zadanie polegało na wybudowaniu świetlicy wiejskiej w Sulnowie.

Wartość inwestycji: 818 024,94 zł
Kwota dofinansowania: 498 795,00 zł
Umowa zawarta: 30.07.2013 roku