Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie

Projekt jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożonego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Powyższe zadanie polegało na wybudowaniu oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie.

Wartość inwestycji: 1 995 552,66 zł
Kwota dofinansowania: 804 886,00 zł
Umowa zawarta: 27.02.2014 roku