Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Czaple, Czapelki, Dziki, Ernestowo, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolinek w gminie Świecie

Projekt jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożonego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Powyższe zadanie polegało na wybudowaniu oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie.

Wartość inwestycji: 1 539 845,18zł
Kwota dofinansowania: 938 929,00 zł.
Umowa zawarta: 24.07.2012 roku