Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Meteoryt atrakcją turystyczną wsi Kozłowo w gminie Świecie

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2008. Powyższa inwestycja stanowi element ścieżki edukacyjnej. Na miejscu realizowanego projektu powstał obelisk, zagospodarowano teren wokół obelisku. Zostały również zamontowane ławki i stół w celu tworzenia miejsca zatrzymania się i chwilowego odpoczynku podczas wycieczek pieszych, rowerowych i wodnych.

Wartość inwestycji: 24.956,93  zł
Kwota dofinansowania: 12.719,35 zł
Nr umowy: PRW.I.6017-220-46/10 00085-6930-UM0240342/10
Umowa zawarta: 21 kwietnia 2011 r.