Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 17 października

Cyfrowa Gmina

Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość projektu: 100 000,00 PLN.
Wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN (100%).

Celem projektu jest zwiększenie zdolności gminy do stosowania najnowocześniejszych technologii cyfrowych, zwiększenie cyberbezpieczeństwa, rozbudowanie infrastruktury przetwarzania i dostarczania usług cyfrowych oraz uruchomienie systemu pracy zdalnej.

Opis projektu

Projekt skupia się na wprowadzeniu aplikacji mobilnej e-Instytucja, która udostępni e-usługi dla mieszkańców, podatników i przedsiębiorców Gminy Świecie. Świadczenie e-usług ułatwi przekazywanie informacji mieszkańcom i równocześnie pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania JST. Aplikacja mobilna pozwoli na zautomatyzowanie procesu doręczania e-decyzji podatkowych, a także zapewni łatwy dostęp do danych z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz związanych z tym płatności. Ponadto ułatwi przeprowadzanie konsultacji społecznych i dostarczanie komunikatów mieszkańcom. Wszystko to z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa.

Efektem działań będzie rozwój potencjału cyfrowego JST oraz zwiększenie odporności na zagrożenia w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Świeciu będzie miała również wpływ na zagwarantowanie ciągłości działania, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa klientów i pracowników JST.