Przesuwa na górę strony
piątek, 21 czerwca

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia

W dniu 11.06.2024 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie zawarł umowę o dofinansowanie nr FENX.02.04-IW.01-0015/23 projektu Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia w ramach działania FENX.02.04. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat  Środowisko 2021 – 2027.

Celem projektu jest opracowanie dokumentu Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia jako odpowiedź na zmiany klimatu i potrzeby adaptacji do skutków tych zmian oraz przystosowanie miasta Świecia do zmian klimatu, zmniejszenie podatności na zjawiska ekstremalne i zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk.

Zadania zaplanowane w ramach Projektu:

  • opracowanie dokumentu Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia,
  • działania informacyjno – promocyjne m.in. publikacje, ulotki, przeprowadzenie konkursów podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców,
  • koszty pośrednie.

Grupę docelową działań objętych Projektem stanowią mieszkańcy obszaru miasta Świecia, zwłaszcza osoby zagrożone negatywnymi konsekwencjami zmian klimatu oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w mieście Świecie – realizacji inwestycji umożliwi poprawę warunków inwestycyjnych na obszarze miasta.

  • Wartość projektu – 160 511,00 zł
  • Koszt wydatków kwalifikowalnych – 160 511,00 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich – 127 943,31 zł

W związku z realizacją projektu pn. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie nr FENX.02.04-IW.01-0015/23 informuję, że na stronie internetowej https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci/ funkcjonuje mechanizm umożliwiający przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego związanego z realizacją projektu.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

#FunduszeEU