Przesuwa na górę strony
środa, 18 października

Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029.

Dofinansowane przez Unię Europejską – Next GenerationEU

Rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Świeciu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”.

W dniu 10.10.2023 r. zawarto umowę o dofinansowanie nr 54/2023/N1 na realizację rozbudowy Żłobka Miejskiego nr 2 w Świeciu pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Świecie reprezentowaną przez Burmistrza Świecia Krzysztofa Kułakowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzenny Rzymek.

Przyznano środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa Żłobka Miejskiego
nr 2 w Świeciu z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO w łącznej kwocie 2 442 030,00 zł.

Planowana wartość zadania: 15 682 500,00 zł

Wartość dofinansowania z KPO: 2 151 720,00 zł

Wartość środków z budżetu państwa: 290 310,00 zł

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie Żłobka Miejskiego nr 2 w Świeciu o nowe skrzydło
i obejmie również elementy zagospodarowania terenu niezbędne do funkcjonowania obiektu jak dojazdy i dojścia piesze, miejsca postojowe dla samochodów osobowych i tereny zielone w formie trawników.

Celem projektu jest zorganizowanie w nowym skrzydle 3 nowych oddziałów żłobka dla dzieci do lat trzech co pozwali na utworzenie 60 dodatkowych miejsc.

Projekt skierowany jest do rodziców, opiekunów, dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.