Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Remont połączony z modernizacją sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grucznie

Projekt jest współfinansowany z Osi 3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy.
Powyższe zadanie polegało na wyremontowaniu świetlicy wraz z sanitariatami w Grucznie.

Wartość inwestycji: 46 685,77 zł
Kwota dofinansowania: 24 999,00 zł
Umowa zawarta: 05.03.2014 roku