Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie

Projekt jest współfinansowany z Osi 3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy.
Powyższe zadanie polegało na wyposażeniu świetlicy wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Świecie.

Wartość inwestycji: 26 924,63 zł
Kwota dofinansowania: 17 225,56 zł
Umowa zawarta: 04.02.2014 roku