Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kozłowie

Projekt jest współfinansowany z Osi 3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy.
Powyższe zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu położonego w Kozłowie.

Wartość inwestycji: 32 808,69 zł
Kwota dofinansowania: 18 720 zł
Umowa zawarta: 24.10.2014 roku