Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

My też potrafimy

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt został nazwany My też potrafimy. Celem Projektu jest poprawa warunków dla lepszego rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych szkół podstawowych i gimnazjalnych jedenastu partnerskich gmin. Wśród celów szczegółowych istotne są w szczególności:

– podniesienie i wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych,

– podniesienie i wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z zaległościami i opóźnieniami,

– wsparcie uczniów nie mających sprecyzowanych planów edukacyjno-zawodowych,

– zwiększenie motywacji do nauki i aspiracji uczniów.

Projekt obejmuje 2698 uczniów z 49-ciu szkół prowadzonych przez poszczególne samorządy. Ogółem w ramach Projektu zorganizujemy 361 różnych grup zajęć. Przyczynią się one do wzrostu kompetencji, wiedzy i umiejętności uczniów uczęszczających do tych szkół. Projekt jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków budżetu Państwa.

Budżet całego Projektu to 1 663 050 zł.