Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Remont połączony z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Grucznie

Projekt zrealizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007 – 2013. W ramach prac przeprowadzono remont wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Grucznie.

Wartość inwestycji: 52.322,00 zł
Kwota dofinansowania: 25.000,00  zł
Umowa zawarta:24 lipca 2012 r.