Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 10 maja

Budowa Al. Jana Pawła II w Świeciu – Etap II i III

Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Powyższa inwestycja polegała na remoncie istniejącej bitumicznej nawierzchni jezdni, przebudowie chodnika, budowie ścieżki rowerowej, budowie zatok oraz  autobusowych, krawężników i obrzeży, remont sieci wodociągowej, kanalizacyjnej przebiegającej w liniach pasa drogowego, urządzenie terenów zielonych wraz z małą architekturą.

Wartość inwestycji: 4.625.329,13 zł
Kwota dofinansowania:  1.400.000,00 zł
Nr umowy: WPW.I.3043-1-80-94/2009
Umowa zawarta: 10 listopad 2009 r.