Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 10 maja

Budowa drogi gminnej: ul. Świerkowa w Sulnowie, gmina Świecie

Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Powyższa inwestycja polegała na poprawie infrastruktury drogowej dla zwiększenia spójności wewnętrznej oraz poprawie bezpieczeństwa transportowego.

Wartość inwestycji: 1.059.221,56 zł
Kwota dofinansowania: 499.996,98 zł
Nr umowy: WPW.I.3043-1-60-525/2010
Umowa zawarta: 16 listopada 2010