Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 10 maja

Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy w Gminie Świecie

Gmina Świecie podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu umowę na realizację projektu „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy w Gminie Świecie”. Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki, działanie 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze


Całkowity koszt projektu: 322 972,11 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 120 710,05 zł.


Projekt został już zrealizowany, a gmina Świecie otrzyma refundację poniesionych kosztów. W ramach projektu wykonano prace w dzielnicy Przechowo, w Kozłowie i w okolicy Zamku mające na celu podniesienie znaczenia turystyki wodnej w naszym regionie.