Przesuwa na górę strony

Informacja o naborze do programu „Opieka wytchnieniowa”

Pomoc potrzebującym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna nabór osób chętnych do korzystania ze wsparcia Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 DOFINANSOWANIE 120 635,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 120 635,00 zł

INFORMACJA O NABORZE DO PROGRAMU
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”
– EDYCJA 2023
 

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

–  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość udzielenia doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie czasowe odciążenie  od codziennych obowiązków łączących  się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu proszone są o złożenie poniżej umieszczonych dokumentów oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dostarczenie ich do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu OPS w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 11, 86-100 Świecie, za pośrednictwem skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP lub wysłać pocztą do dnia  7 kwietnia 2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 52 527 40 91 lub 781 574 928.

W związku z ograniczonymi środkami przyznanymi na realizację Programu – niższe niż wnioskowano – każda karta zgłoszenia będzie rozpatrywana indywidualnie w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej, tj. skali niepełnosprawności, samodzielności osoby, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia  i osiągnięcia celu Programu.

ZALACZNIK NR 11 DO PROGRAMU KLAUZULA RODO OW ŚWIECIE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PROGRAMU OW 2023

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PROGRAMU OW 2023

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA

OŚWIADCZENIE

Autor: red. admin