Przesuwa na górę strony
piątek, 15 stycznia 2021

INFORMACJA O STAWCE W 2021 ROKU

pay

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami na 2021 rok nie została podwyższona i wynosi nadal 13,50 zł/osobę. Od 2021 r. wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregować odpady.

Wobec powyższego, mieszkańcy którzy obecnie ponoszą opłatę w kwocie 27,00 zł/osobę za odpady niesegregowane otrzymają urzędowe zawiadomienie.

Zawiadamiamy, że worki do selektywnego zbierania odpadów można otrzymać w firmie ZUK Sp. z o. o. ul. Ciepła 4 w Świeciu lub w Urzędzie Miejskim w Świeciu.