Przesuwa na górę strony
środa, 27 stycznia 2021

Informacja o wyrobach zawierających azbest

azbest_zdjecie_0

Burmistrz Świecia przypomina, że wszyscy właściciele, zarządcy i użytkownicy miejsc/obiektów/urządzeń/instalacji przemysłowych, w których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, mają obowiązek złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni odpowiednio:
•    Burmistrzowi Świecia (osoby fizyczne),
•    Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego (firmy/podmioty gospodarcze).
Osobą do kontaktu i udzielania informacji oraz pomocy w wypełnianiu koniecznych druków jest Pani Sylwia Śliwińska tel.: 52 33 32 348, mail: sliwinska@swiecie.eu.
Wypełnione druki należy dostarczyć odpowiednio:
 Burmistrzowi Świecia:
•    pocztą tradycyjną na adres: Urzad Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie,
•    drogą mailową na adres: sliwinska@swiecie.eu,
•    osobiście – budynek Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie, Wydział Rolnictwa. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, I Pietro, pokój nr 25,

Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego:

•    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, Biuro Gospodarki Odpadami, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
•    wszelkich informacji w sprawach azbestu udziela Pani Renata Kubacka tel. 56 621 5876.
druk informacji do pobrania poniżej
Dodatkowo przypominamy, że Gmina Świecie na bieżąco udziela dotacji na usuwanie azbestu w kwotach:
 do 1000 zł na bezpieczne usunięcie azbestu z budynków altan działkowych,
 do 1500 zł na bezpieczne usunięcie azbestu z budynków gospodarczych,
 do 3000 zł na bezpieczne usunięcie azbestu z budynków inwentarskich i mieszkalnych.

Formularz