Przesuwa na górę strony
czwartek, 28 stycznia 2021

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu
4 lutego 2021 r. (czwartek) godz. 12.00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
6. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2021 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021-2026,
c) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021,
d) wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Świecia,
e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu inwestycyjnego na obszarze Vistula Park II na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,
f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Chełmno,
g) zwolnienia z części opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.
8. Zakończenie.