Przesuwa na górę strony

Informacje o programie – „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

słoma zawinięta w folie

Gmina Świecie rozważa możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym Gmina przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od rolników.

Rolnicy zainteresowani udziałem w programie proszeni są do składania formularzy  wraz z klauzulą RODO w terminie do dnia 17 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Świeciu. Formularze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz na stronie www.swiecie.eu. Zgodnie z programem rolnicy zobowiązani będą do dostarczenia odpadów w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę Świecie.

Autor: red. admin