Przesuwa na górę strony

Komunikat Burmistrza Świecia

dodatki do źródeł ciepła

Burmistrz Świecia przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) w terminie do 30 listopada 2022 r. można składać w Urzędzie Miejskim w Świeciu w Biurze Obsługi Mieszkańców wnioski o wypłatę dodatku, dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Podmioty uprawnione do składanie wniosku to m.in. kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, pełen katalog podmiotów jest wymieniony w art. 4 ust. 1 pkt 4 lub art. 26 ust. 1a ww. ustawy.

Wnioski można pobrać ze strony: www.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 3332352.

Autor: red. admin