Przesuwa na górę strony

Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami

Odpady

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Świeciu radni przyjęli uchwałę o zmianie od początku przyszłego roku wysokości opłaty za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Rosnące ceny energii elektrycznej, paliwa, materiałów, usług zewnętrznych oraz systematyczna podwyżka minimalnego wynagrodzenia spowodowały znaczny wzrost kosztów świadczenia usług w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami, a tym samym konieczność regulacji stawki opłaty od 1 stycznia 2023 r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 21,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny (obecnie wynosi 17,50 zł).

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 63,00 zł miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Właściciele domów jednorodzinnych kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku będą uiszczać opłatę mniejszą o 3,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Nowa stawka w wysokości 21,00 zł miesięcznie nie pokrywa wszystkich kosztów systemu gospodarowania odpadami, zatem niezbędne jest dofinansowanie w kwocie 600.000 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 1,70 zł miesięcznie.

Autor: red. admin