Przesuwa na górę strony

KONKURS PLASTYCZNY

TEMAT: Odnawialne źródła energii bliżej nas 

Termin: 02.10 – 31.10.2023

Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Świecie, w następujących kategoriach wiekowych:

1) Kategoria A – dzieci w wieku przedszkolnym;

2) Kategoria B – dzieci z szkoły podstawowej, klasy I-III;

3) Kategoria C – dzieci z szkoły podstawowej, klasy IV-VIII,

Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną np. farbami akwarelowymi, farbami plakatowymi, pastelami, kredkami świecowymi, kredkami ołówkowymi lub mazakami. Format pracy dowolny.

Praca konkursowa musi być tematycznie związana z zagadnieniem odnawialnych źródeł energii.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 31 października 2023 roku do godz. 16.00 do Urzędu Miejskiego w Świeciu (ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie, pokój 25) z dopiskiem „Odnawialne źródła energii bliżej nas”. Każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać swoją pracę na odwrocie. Bezwzględnie do każdej pacy musi być dostarczone wypełnione i podpisane zgłoszenie udziału dziecka w konkursie. Prace dostarczone po terminie nie będą brać udziału w konkursie.

Autor: red. Bartosz Adamczyk