Przesuwa na górę strony

Trwa nowy nabór do Społecznej Rady Gospodarczej Gminy Świecie!

Burmistrz Świecia informuje o zamiarze powołania Społecznej Rady Gospodarczej Gminy Świecie na lata 2023-2027

Społeczna Rada Gospodarcza Gminy Świecie będzie ciałem doradczym, złożonym z szefów i właścicieli firm. Spotkania będą odbywały się nie rzadziej niż co pół roku.

Członkowie rady będą współdziałać z organami Gminy na rzecz kształtowania polityki gospodarczej i rozwoju gospodarczego gminy Świecie. Rada będzie też forum wymiany poglądów na temat wykorzystania potencjału Gminy, promocji, jej atutów oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Członkiem rady może zostać przedsiębiorca posiadający siedzibę lub oddział firmy na terenie gminy Świecie, na którym nie ciąży prawomocny wyrok sądowy i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Uczestnictwo w radzie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i w pracach nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

Wzór deklaracji znajduje się w załączniku na stronie internetowej:

https://bip.swiecie.eu/zarzadzenie/5128/259-19

Należy ją wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie zeskanować i przesłać e-mailem na adres: sekretariat@swiecie.eu

Deklarację można też przesłać tradycyjną pocztą na adres:

Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie.

Wzór deklaracji można też otrzymać w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej (pokój nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego).

Autor: red. Katarzyna Mazelewska

Źródła: