Przesuwa na górę strony

Konkurs plastyczny – „Smogu nie toleruje, atmosferą się przejmuje”

pędzle i farby do prac artystycznych

Burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski zaprasza wszystkie dzieci z gminy Świecie w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Smogu nie toleruje, atmosferą się przejmuje”.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz  Mondi Świecie S.A.

Praca musi być wykonana: farbami akwarelowymi, farbami plakatowymi, pastelami, kredkami świecowymi, kredkami ołówkowymi lub mazakami w formacie A4 bądź A3. Praca konkursowa musi być tematycznie związana z ochroną powietrza lub walką ze smogiem.

W przypadku przystąpienia przez uczestnika do konkursu, do pracy plastycznej powinna być dołączona wypełniona i podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika karta zgłoszeniowa, stanowiąca Załącznik nr 1.

Zachęcamy do zapoznania się w regulaminem konkursu.

Autor: red. admin