Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

30 września 2022 r. (piątek) godz. 10.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022–2027,
  • b) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022.
 7. Zakończenie.

Autor: red. admin