Przesuwa na górę strony

Radni zdecydowali. Wkrótce rozpoczną się wypłaty dodatku węglowego

węgiel

W piątek 30 września świeccy radni spotkali się na nadzwyczajnej sesji. Głównym jej punktem było podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.

Wypłacany przez państwo, za pośrednictwem samorządów, dodatek węglowy pochodzi z ogólnokrajowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

To finansowanie pozabudżetowe, które musi być wprowadzone do budżetu gminy decyzją radnych – mówiła podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej Marzenna Rzymek, skarbnik gminy Świecie.

O wypłatę dodatku na opał złożono ponad 3 tys. wniosków. Na konto gminy wpłynęło kilka dni temu z budżetu państwa 6.576.943,16 zł.

Wystarczy to na wypłaty dla nieco ponad 2 tys. wnioskodawców – wyjaśniał Paweł Knapik, zastępca burmistrza Świecia.

Na razie nie wiadomo, kiedy wpłynie reszta środków od państwa.

Wysokość dodatku uzależniona jest od rodzaju opału. Maksymalną kwotę, wynoszącą 3 tys. zł, otrzymają osoby ogrzewające domy węglem.

Cała procedura różni się od tej zapowiadanej na początku, kiedy zadanie gminy miało ograniczać się do przyjęcia wniosku i wypłaty świadczenia. Potem okazało się, że samorządy muszą także weryfikować złożone wnioski – zwracał uwagę Paweł Knapik.

Początkowo prawo do dodatku miało przysługiwać każdemu gospodarstwu domowemu. Nie był on “przypisany” do pieca. Często jednak odrębne wnioski składali mieszkający razem dziadkowie, rodzice i dorosłe dzieci. W gminie Świecie zdarzały się po trzy wnioski na jedno gospodarstwo domowe. W wielu innych ta liczba była jeszcze większa.

Na gminy nałożono więc obowiązek sprawdzania wiarygodności wniosków. U nas dokonywano tego w oparciu o dane Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków czy własne informacje Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Do tej pory na ponad 3 tys. wniosków sprawdzono około 1 tys. Mniej więcej 20 procent z nich budzi zastrzeżenia. Część z nich, np. w przypadku powtarzających się adresów, uznano na razie za wnioski nierozpatrzone, a część odrzucono ze względu na ewidentne nieprawidłowości – informował zastępca burmistrza.

Weryfikacją wniosków, a potem wprowadzaniem danych do systemu zajmuje się 8 pracowników Wydziału Polityki Społecznej, jedna osoba dodatkowo zatrudniona i 2 pracowników z innych wydziałów.

To ogrom pracy, a trzeba pamiętać, że pracownicy muszą też zajmować się swoimi codziennymi obowiązkami – podkreślał Paweł Knapik.

Wszyscy radni poparli zmianę w tegorocznym budżecie umożliwiającą wprowadzenie środków na dodatek węglowy. Wypłaty rozpoczną się w poniedziałek 3 października. Pieniądze będą przelewane na konto lub wypłacane w kasie urzędu.

Autor: red. admin