Przesuwa na górę strony

Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami chronionymi

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego, pochodzącego ze środków Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Wartość inwestycji: 7 584 492,40 zł
Kwota dofinansowania: 5 594 584,50 zł
Umowa zawarta: 22 marca 2023 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Aneks zawarty: 10 października 2023 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego