Przesuwa na górę strony

Mapa wsparcia – działania pomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W dniu 29.05.2023 r. Gmina Świecie reprezentowana przez Burmistrza Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej umowę na realizację zadania publicznego w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Od zależności ku samodzielności” Edycja 2023

Celem zadania jest działalność na rzecz integracji i reintegracji

W ramach zadania przeprowadzone zostaną następujące działania:

  • Spotkania grupy wsparcia
  • Spotkanie z doradcą zawodowym
  • Spotkanie z radcą prawnym
  • Spotkania z trenerem sportowym
  • Indywidualne spotkania w ramach treningu umiejętności społecznych

Wartość dofinansowania: 32 552,00 zł
Wartość zadania: 40 690,00 zł