Przesuwa na górę strony

Program powszechnej nauki pływania “Umiem pływać”

W dniu 31.05.2023 r. Gmina Świecie reprezentowana przez Burmistrza Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na realizację zadania publicznego w ramach Programu powszechnej nauki pływania “Umiem Pływać”

Celem zadania jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych oraz nabycie przez nie podstawowych umiejętności pływania dzięki czemu nastąpi wzrost bezpieczeństwa na otwartych akwenach wodnych.

Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł
Wartość zadania: 75 000,00 zł