Przesuwa na górę strony

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

W dniu 17.05.2023 r. Gmina Świecie reprezentowana przez Burmistrza Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na realizację zadania publicznego w ramach Zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Celem zadania jest zapobieganie pogłębianiu wad postawy oraz kształtowanie odruchu i utrzymywania prawidłowej postawy.

Wartość dofinansowania: 20 000,00 zł
Wartość zadania: 40 000,00 zł