Przesuwa na górę strony

Budowa drogi gminnej – ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 7 lipca 2021 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowę nr 60G/1/2021/RFRD na realizację ww. zadania.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących prac:

 • roboty przygotowawcze
 • roboty ziemne
 • podbudowy
 • nawierzchnie
 • oznakowanie ulic
 • elementy ulic i dróg
 • zieleń drogowa
 • inne roboty
 • oświetlenie ulicy
 • kanalizacja deszczowa
 • tablica promocyjna

Celem projektu jest budowa drogi gminnej o długości 0,416 km na terenie Gminy Świecie.

Rozpoczęcie realizacji zadania: 02.06.2021 r.

Całkowita wartość zadania: 1 599 804,19 zł

Wartość dofinansowania: 799 902,00 zł