Przesuwa na górę strony

Budowa sieci wod-kan na terenie Gminy Świecie w miejscowościach po byłych PGR

DOFINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU
POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Budowa sieci wod-kan na terenie Gminy Świecie w miejscowościach po byłych PGR

02.08.2022 r. Gminie Świecie została udostępniona wstępna promesa

DOFINANSOWANIE

1 999 984,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

2 040 800,00 ZŁ

W dniu 05.07.2023 r. Gmina Świecie otrzymała Promesę inwestycyjną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja trzecia PGR. Promesa inwestycyjna stanowi zapewnienie, że inwestycja zostanie sfinansowana z części ze środków w Funduszu, do kwoty wskazanej w Promesie.

Inwestycja polega na budowie infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi, zlokalizowana będzie na terenach miejscowości na których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, tj. Grucznie, Świeciu, Sulnowie oraz miejscowości Dworzysko.

Budowa przewiduje ułożenie kanalizacji sanitarnej kolektora tłoczni kanalizacji sanitarnej, wodociągu z przyłączeniami, przyłącza sanitarnego, przyłącza wodociągowego, budowie tłoczni ścieków w miejscowości Dworzysko.

Operacja ma na celu poprawę jakości usług świadczonych w zakresie gospodarki wodnej dla społeczności z wymienionych lokalizacji. Cała infrastruktura będzie bezpośrednio oddziaływać na mieszkańców miejscowości na których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej poprzez zapewnienie ciągłości w dostawie wody i odprowadzania ścieków bytowych, podniesienie komfortu i wygody użytkowania oraz poprawę jakości życia codziennego.