Przesuwa na górę strony

Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej Sulnówko

W dniu  24.10.2022 r. Gmina Świecie reprezentowana przez  Burmistrza Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

W ramach zawartej umowy, nabyto wyposażenie i sprzęt ratownictwa w imieniu własnym na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej Sulnówko

Cel projektu:

  • nabycie pompy zanurzeniowej, szt. 1,
  • nabycie przenośnego systemu oświetleniowego, szt. 1,
  • nabycie przenośnego zbiornika na wodę, szt. 1,
  • nabycie zestawu szekli i pętli linowych, szt. 1,
  • nabycie zblocza 10T, szt. 1,
  • nabycie hełmów technicznych, szt. 2,
  • nabycie sita kominowego, szt. 1,

Całkowita wartość zadania:

– koszt całkowity: 29 926,40 zł

– wkład własny Gminy: 299,27 zł

– dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości: 29 627,13 zł

Termin realizacji:

– do dnia 31 grudnia 2022 roku