Przesuwa na górę strony

Remont drogi gminnej – ul. Wodna w Świeciu na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Wincentego Witosa

Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 16 sierpnia 2022 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowę nr 143G/1/2022/RFRD na realizację ww. zadania.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących prac:

  • Roboty przygotowawcze
  • Roboty ziemne
  • Odwodnienie korpusu drogowego
  • Podbudowy
  • Nawierzchnie
  • Oznakowanie dróg
  • Elementy ulic i dróg
  • Zieleń drogowa
  • Inne roboty
  • Tablica informacyjno-promocyjna

Rozpoczęcie realizacji zadania: 1.10.2022 r. (planowana data)

Całkowita wartość zadania: 1 940 582,77 zł

Wartość dofinansowania: 970 291,00 zł