Przesuwa na górę strony

Oświetlenie płyty boiska na obiekcie Klubu Sportowego “Tęcza” Wiąg

W dniu 12.07.2023 r. Gmina Świecie reprezentowana przez Burmistrza Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała z Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa umowę nr UM_ST.512.1.355.2023 na realizację ww. zadania.

Zadanie finansowane jest ze środków Samorządu Województwa w ramach programu “Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023”

Celem programu jest:

  • Wykonanie montażu linii kablowej oraz montaż 6 szt słupów oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Wiąg

Wartość zadania: 156 825,00 zł
Dotacja celowa: 40.000,00 zł