Przesuwa na górę strony

Remont budynku kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu

DOFINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Remont budynku kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu

Dofinansowanie 2 743 480,00 PLN

Całkowita wartość inwestycji 2 799 480,00 PLN

26.07.2023 r. Gminie Świecie została udostępniona wstępna promesa

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie robót budowlanych przy budynku kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu. Zakres prac obejmować ma remont elewacji oraz roboty bezpośrednio przy budynku m.in. demontaż istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej z rur PCV, wykonanie nowej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku, wymianę rynien, wymianę okien, wykonanie opaski przy budynku.