Przesuwa na górę strony

Przebudowa 4 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulicy Kościuszki (droga nr 031346C) z ulicą Hallera (droga nr 031329C) w Świeciu

Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 28 grudnia 2021 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowę nr 13G/1/2021/RFRD/BPDP na realizację ww. zadania.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących prac:

 • Roboty pomiarowe
 • Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
 • Roboty ziemne
 • Krawężniki, oporniki, obrzeża
 • Podbudowa
 • Nawierzchnia
 • Regulacja urządzeń podziemnych
 • Oznakowanie poziome
 • Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
 • Roboty inne
 • Przejścia
 • Projekty
 • Tablica informacyjna

Rozpoczęcie realizacji zadania: 08.12.2021 r.

Całkowita wartość zadania: 691 357,90 zł

Wartość dofinansowania: 348 000,00 zł