Przesuwa na górę strony

Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechowie

W dniu  04.11 2021 r. Gmina Świecie reprezentowana przez  Burmistrza Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała z Ministerstwem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu umowę nr DFS-V.7211.543.2020 o działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechowie w postaci”

Cel projektu:

  • nabycie aparatów powietrznych z czujnikiem bezruchu, szt2;
  • nabycie wentylatora oddymiającego, szt. 1;

Całkowita wartość inwestycji:

– wartość zadania: 25 604,69 zł

– wkład własny gminy: 5610,62 zł

– udział Ministerstwa Sprawiedliwości: 19 994,07 zł

Termin realizacji:

– do dnia 31 grudnia 2021 roku

W dniu 31.12.2021 r., nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu.