Przesuwa na górę strony

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

W dniu 1.12.2021 r. Gmina Świecie reprezentowana przez  Burmistrza Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawności Umowę nr POS/000019/02/D w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

Pomoc finansowa, przyznana na podstawie umowy, została przeznaczona na pokrycie:

– Świadczenia pomocy psychologicznej osób z niepełnosprawnościami

– Organizowanie aktywności przez gimnastykę w wodzie dla osób z niepełnosprawnościami

– Zakup środków do dezynfekcji

PFRON finansuje realizację dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych,

uruchomionego przez wnioskodawcę w 2021 roku w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2, do łącznej wysokości 21 075,44 zł