Przesuwa na górę strony

Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie gminy Świecie

W dniu 17.11.2021 r. Gminie Świecie została udostępniona wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji pn. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie gminy Świecie
z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 1/2021 do kwoty 4 655 000,00 PLN.

08.08.2022 r. w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych Gmina Świecie otrzymała Promesę inwestycyjną dla zadania Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie gminy Świecie.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury związanej
z gospodarowaniem ściekami bytowymi poprzez ułożenie kolektorów sanitarnych i wodociągowych oraz budowę kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej oraz montaż tłoczni ścieków sanitarnych na terenach wiejskich.