Przesuwa na górę strony

Nowe szatnie kontenerowe na stadionie Wda Świecie

W dniu  23.05.2022 r. Gmina Świecie reprezentowana przez Burmistrza Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała z Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa umowę nr UM_ST.512.1.156.2022 na realizację ww. zadania.

Zadanie finansowane jest ze środków Samorządu Województwa w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa

Wartość zadania: 190.000,00 zł
Dotacja celowa: 40.000,00 zł