Przesuwa na górę strony

Budowa drogi gminnej – ul. Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 22 czerwca 2022 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowę nr 57G/1/2022/RFRD na realizację ww. zadania.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących prac:

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty ziemne
 • Podbudowy
 • Nawierzchnie
 • Roboty wykończeniowe
 • Oznakowanie dróg
 • Elementy ulic i dróg
 • Zieleń drogowa
 • Oświetlenie uliczne
 • Kanalizacja deszczowa
 • Tablica informacyjno-promocyjna

Rozpoczęcie realizacji zadania: 12.09.2022 r. (planowana data)

Całkowita wartość zadania: 3 696 725,15 zł

Wartość dofinansowania: 1 442 785,00 zł