Przesuwa na górę strony

Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Świecie

DOFINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU
POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Świecie

11.12.2023 r. Gminie Świecie została udostępniona wstępna promesa

Dofinansowanie 3 137 280,00 PLN

Całkowita wartość inwestycji 3 921 600,00 PLN

Gmina przeprowadzi wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Świecie na oprawy oświetleniowe w technologii LED na majątku polskiego przedsiębiorstwa branży elektrycznej i na majątku Gminy Świecie. W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną wszystkie niezbędne prace związane z wymianą nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED na terenie Gminy Świecie.