Przesuwa na górę strony

Rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Świeciu

DOFINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU
POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Świeciu

DOFINANSOWANIE: 8 000 000,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 11 900 000,00 PLN

11.10.2023 r. Gmina Świecie otrzymała promesę inwestycyjną

Inwestycja polega na rozbudowanie budynku istniejącego żłobka i zorganizowanie w nowym skrzydle 3 nowych oddziałów żłobkowych dla dzieci do lat trzech. Dla każdego z nowych oddziałów zaplanowano stworzenie sal dziennego pobytu oraz sal wypoczynku. Powstaną również m.in. szatnie, magazynek, wózkownia, toalety, zaplecze szatniowo socjalne i sanitarne. Dzięki przeprowadzeniu inwestycji zostanie utworzonych 60 miejsc dla dzieci w żłobku.