Przesuwa na górę strony

Remont drogi gminnej nr 031009C w Sulnówku

Projekt dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 11 grudnia 2023 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowę nr 33G/1/2023/RFRD/B na realizację ww. zadania.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących prac:

  • Roboty przygotowawcze
  • Roboty ziemne
  • Podbudowy
  • Nawierzchnie
  • Oznakowanie dróg
  • Zieleń drogowa
  • Inne roboty
  • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Celem projektu jest remont drogi o długości 1,099 km na terenie Gminy Świecie.

Rozpoczęcie realizacji zadania: 14.12.2023 r.

Całkowita wartość zadania: 742 560,52 zł

Wartość dofinansowania: 344 586,00 zł