Przesuwa na górę strony

Remont drogi gminnej – ul. Paderewskiego w Świeciu

Projekt dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 8 grudnia 2023 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowę nr 33G/1/2023/RFRD/B na realizację ww. zadania.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących prac:

  • Roboty przygotowawcze
  • Roboty ziemne
  • Odwodnienie korpusu drogowego
  • Podbudowy
  • Nawierzchnie
  • Oznakowanie dróg i urządzenie bezpieczeństwa ruchu
  • Elementy ulic i dróg
  • Zieleń drogowa
  • Inne roboty
  • Budowa chodnika

Celem projektu jest remont drogi o długości 0,763 km na terenie Gminy Świecie.

Rozpoczęcie realizacji zadania: 01.12.2023 r.

Całkowita wartość zadania: 1 988 146,79 zł

Wartość dofinansowania: 912 054,00 zł